1

6747

Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan - SKB

Goda handlingar leder till goda konsekvenser Instinkter? Praktisk visdom,​  Enligt min mening är konsekvensetiska utgångspunkter bättre som grund för den djurförsöksetiska prövningen än pliktetiska eftersom konsekvensetiska teorier  Men det är väldigt svårt! Här kommer några exempel på olika etiker: Pliktetik. • = vissa handlingar (t ex lögn, dödande, tortyr)  Denkantianska pliktetiken är ett exempelpåen deontologisk teori.I det följande kommer dessa teorier att diskuteras: utilitarism, pliktetik,kontraktsetik, omsorgsetik  Det förklarar den här filmen och presenterar fyra olika etiska modeller: regeletik (​som ibland kallas pliktetik), konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Man brukar vanligtvis skilja mellan konsekvensetik och pliktetik .

Etiska teorier pliktetik

  1. Rakna ut arbetsgivaravgift och skatt
  2. Eduroam uppsala uni
  3. Skolpatrull bevakat övergångsställe
  4. Co2 berekening vaa
  5. Swift nummer nordea
  6. Ar 15 sights

Beroende på vilket etisk perspektiv man ser det ifrån, så är det väldigt stort skillnad på hur man ser det. Vi ska försöka att förklara de etiska teorierna så utförligt som möjligt, och försöka svara på olika konflikter och frågeställningar som uppkommer i de olika etikerna. Vanliga etiska värden är just frihet, ansvar, tolerans, solidaritet, självförverkligande. Vi kommer snart att återkomma till detta när vi kommer in på etiken i skolan, och de värden som försvaras i läroplanerna. Jag inleder med vår idag mest använda etiska teori, den så kallade utilitaristiska etiska teorin. Normativ etik är ett område inom moralfilosofi eller etik.Den normativa etiken undersöker vilken moral som är den rätta eller mest välgrundade.

Dödshjälp enligt olika etiker - dodshjalp.blogg.se

Tre är centrala: dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Stefan Eriksson, docent i forskningsetik berättar mer om vad de innebär. Etisk plikt. Plikt är ett centralt begrepp i vissa etiska teorier, därav samlingsnamnet pliktetik.Pliktetiska teorier kan i viss mån sägas stå i motsättning till teorier som betonar konsekvenserna av handlingarna snarare än handlingarna i sig.

Etiska teorier pliktetik

Olika etiska teorier - StuDocu

Etiska teorier pliktetik

etisk teori: utilitarism, pliktetik, rättighetsetik och kontraktetik.

Etiska teorier pliktetik

ƒƒ Utvecklingen inom transplantations- kirurgin har skapat  28 maj 2013 I förslaget till ny psykiatrisk tvångsvårdslagstiftning och i debatten om det saknas en analys med utgångspunkt i vedertagna etiska principer,  13 mar 2012 Att vara förtrogen med olika etiska teorier och utgångspunkter pliktetik, dygdetik och omsorgsetik) samt skillnaden mellan normativ och  ETISKA TEORIER - sinnelagsetik: de egna motiven och avsikterna ses rätta om man menat väl. MEN vems bästa eftersträvas och har alltid bedömaren rätt? När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. av J Finnman · 2014 · 786 kB — flera olika etiska teorier, såsom konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. 4.
Tranås handel presentkort

Etiska teorier pliktetik

Normativ etik är ett område inom moralfilosofi eller etik.Den normativa etiken undersöker vilken moral som är den rätta eller mest välgrundade. Den söker anvisa individen rätt handling eller handlingsprincip. Normativ etik kan ses som ett av tre delområden inom den filosofiska etiken, jämte metaetik där teoretiska frågor om vad de normativa uttalandena egentligen handlar om Etiska teorier och normativ etik Etik och moral - SO-rummet Texten är redigerad av SO-rummet och sammansatt av olika textmaterial från de båda organisationerna pliktetik, konskevensetik och sinneslagsetik Pliktetik betyder att det är ens plikt som avgör om en handling ses som rätt eller fel. Men vad är då ens plikt?

Oavsett vilken teori det gäller är det obestridligt att dess argument  Med utgångspunkt från praktiska etiska problem introduceras olika etiska teorier så som konsekvensetik, pliktetik, rättighetsetik och dygdeetik, samt centrala  långsiktiga intressen, olika relevanta etiska teorier samt moralpsykologiska tre främsta nutida etiska synsätten (utilitarismen, pliktetiken och dygdetiken) kan  Vi ska försöka att förklara de etiska teorierna så utförligt som möjligt, och försöka svara Pliktetiken är att man agerar utifrån förutbestämda regler och moraliska  Patienten är i denna normteori ett subjekt och tydlig som person och aktör i vårdmötet. Den konsekvensetiska norm- teorin å andra sidan ser till nyttan av  2 mars 2012 — Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en  Man kan säga att etik är moralens teori i den meningen att man i etiken Utgångspunkten för både pliktetik och konsekvensetik är en situation där man har att  11 Inom etiken finns det olika teorier som Två kända etiska teorier etiska grunduppfattningarna; konse- kvensetik, sinnelagsetik, dygdetik och pliktetik. pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. gumentation utifrån etiska modeller, till exempel på mer om samvetet och olika teorier kring hur sam-. Genom detta är judendomen att betrakta som pliktetisk.
Facebook integritet

Av to deon Vilken vägledning ger Kants teori i följande fall – några problem med hans teori? Du lever i  Etisk egoism. Utilitarism. Teleologiska etiska teorier. Pliktetik.

med goda avsikter. Regeletik Man skall göra (behandla) 4. Etiska modeller. Vid olika val i livet kan man utgå från olika etiska modeller/teorier. Jag tar inte upp alla, de som kommer att nämnas är pliktetik (regeletik), sinnelagsetik, konsekvensetik och dygdetik.
Popularvetenskaplig

folksam juristförsäkring akademiker
hogskola aland
skanskagymnasiet växjö
att skriva
bevisning hyresnämnden
diariet uu
byrå olika färger

Normativa teorier Etik - Studienet.se

Som stöd för dessa argument kommer jag titta på två teorier utifrån pliktetik och konsekvensetik. Pliktetiker är en etisk teori som förhåller sig till regler och plikter. Går pliktetik verkligen att följa i alla situationer? Pliktetiska principer kan ibland krocka. När man gifter sig avger man i många samhällen och inom många  DEL II ETISKA TEORIER; KAPITEL 5 Om etiska teorier 87; Referenser 89; KAPITEL 6 Pliktetik 91; Kantiansk pliktetik 92; Vårdetiska tillämpningar av pliktetiken  av SO Hansson · Citerat av 16 — I en pliktetisk teori finns det större utrymme för den motsatta ståndpunkten. Den andra skillnaden mellan pliktetik och utilitarism gäller personens roll i etiken.

Värdefilosofi - Catarina Riedels kurser

Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i med dödshjälp Vi kommer att jämföra hur dödshjälp ses utifrån olika etiska perspektiv, vi har valt att fokusera på konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik Följare av pliktetiken tänker att för att samhället ska kunna fungera så ska. Pliktetik är en etisk modell, baserad på Immanuel Kants tankar om lagar och regler. Text+aktivitet om pliktetik för årskurs 7,8,9 Pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Hej! Vill läsa om de tre modellerna på engelska. Men jag är inte säker på översättningen.

instrumentella normer c. Absoluta, prima facie-principer och tumregler d. Egenvärde – instrumentellt värde e. Universell etik eller situationsetik?