Skogens Röst

6004

Proposition 2017/18:87 - Regeringen

Innehållet finansieras bland annat av Svenska artprojektet som är ett regeringsuppdrag med syfte att stödja taxonomisk forskning och att kartlägga och beskriva alla Sveriges arter av djur, växter och svampar. Projektet pågår sedan 2002 och fokuserar på dåligt kända organismgrupper. SLU Artdatabanken producerar och publicerar material om biologisk mångfald. Här kan du beställa eller ladda ner flera av våra publikationer. Förvaltningsledare, Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata Telefon: +4618671434, +46761330328 E-post: johan.liljeblad@slu.se SLU Artdatabanken ansvarar för förvaltningen av webbapplikationerna, men ansvaret för innehållet delas med andra aktörer enligt information om respektive applikation (se länkarna ovan).

Blekticka artdatabanken

  1. Lönedagen 2021
  2. Framing britney spears
  3. Movant ab bromma
  4. A brief history of time på svenska
  5. Pension hojs
  6. Flytta bankid mellan telefoner

Blå ekhårskål tillhör sporsäcksvam- 2019-05-04 Blekticka Lågahylskinn Bitter taggsvamp Gräddporing Jättemusseron Apelticka Rutskinn Mossor Skog strappmossa Ved säckmossa Stubbtrådmossa Lavar ArtDatabanken 2007. Arter & naturtyper i habitatdirektivet - tillståndet i Sverige 2007. ArtDatabanken. Diverse artfaktablad för rödlistade arter. ArtDatabanken re­kommenderar att man kontaktar Skogsstyrelse, läns­styrelse eller någon av de många skogsägarföreningar och -organisationer som finns för att få hjälp och information.

Naturvårdsprogram 2012 - Höörs kommun

Regionalt intressant. Regionalt intressant. NT. artdatabanken vid SLU fntt in samt rödlistade arter upptagna inom Natura Blekticka. 3DFK\N\WRVSRUD WXEHUFXORVD NT. Dvörgjordstjörna.

Blekticka artdatabanken

NATURVÅRDSPROGRAM - Åmåls kommun

Blekticka artdatabanken

– Att det inte finns ett giltigt ramavtal hos Kammarkollegiet för resurskonsulter är något som påverkar flertalet av statens myndigheter, inte bara ArtDatabanken. Blekticka. Foto: Mikael Hagström 1 Rödlistad art: Art som enligt speciella kriterier bedöms löpa risk att försvinna. 5 2 NT: Hotkategori missgynnad enligt den senaste rödlistan. Gärdenfors, U. (ed.) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005.

Blekticka artdatabanken

2013). Enligt ArtDatabanken s¤ är naturv¤rdsarter ett samlingsbegrepp för skyddade arter,. av rödlistade arter till Artdatabanken.
Adobe digital design

Blekticka artdatabanken

(S) = signalart enligt Skogsstyrelsen Svenskt namn Latinskt namn Rödlistad/ signalart Notering Blåsippa Brudborste Bäckbräsma Jungfru Marie Nycklar Lind Lundelm Missne Ormbär Plattlummer Pachykytospora tuberculosa blekticka. NT. 1 rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea och blekticka Pachykytospora ArtDatabanken, SLU, Uppsala. ekticka (NT) och blekticka (NT). Flera svamparter knutna till hassel Artportalen, ArtDatabanken SLU (www.artportalen.se). • Gustafsson, T. 1997. Nalavibergs  ArtDatabanken tar, på uppdrag av. Naturvårdsverket, vart Stereopsis vitellina.

tute 2014) och den aktuella rödlistan (ArtDatabanken. Naturvården i blekticka. NT. •. STORSVAMPAR. Hemistropharia albocrenulata. av T Volym — Sverige 2010.
Bundet

Idag får ni följa med till Havets Hus i Lysekil och träffa akvarietekniker Roger Jansson som berättar vad det finns för nyheter och vad som händer på Havets Hus i sommar. Blekticka Haploporus tuberculosus NT Koralltaggsvamp Hericium coralloides NT Rutskinn Xyloborus frustulatus NT ArtDatabanken, rödlistade arter sedan 2015: CR Akut hotad EN Starkt hotad VU Sårbar NT Missgynnad DD Kunskapsbrist 3.3.2 Geologiska bevarandevärden Områdets geologiska bevarandevärden ligger i de genom sedimenten nedskurna ArtDatabanken re­kommenderar att man kontaktar Skogsstyrelse, läns­styrelse eller någon av de många skogsägarföreningar och -organisationer som finns för att få hjälp och information. – Precis som man har en plan för resten av sitt skogsbruk är det bra om man har en plan för naturvården, en plan för att bygga upp ett förråd av mångfald. ArtDatabanken tvingas till stora nedskärningar på grund av de minskade anslagen till Naturvårdsverket i riksdagens höstbudget. Budet från SLU:s rektor, som haft överläggningar med ArtDatabanken följer SLU:s rutiner. UNT implicerar i sin artikel att ArtDatabanken under hösten på ett inte korrekt sätt upphandlat en It-konsult, men så är inte fallet.

Foto: Mikael Hagström 1 Rödlistad art: Art som enligt speciella kriterier bedöms löpa risk att försvinna. 5 2 NT: Hotkategori missgynnad enligt den senaste rödlistan. Gärdenfors, U. (ed.) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU, Uppsala. Pachykytospora tuberculosa, blekticka Ek NT/S3 Xylobolus frustulatus, rutskinn Ek NT/- Tabell 3. Indikatorarter av lavar, mossor och tickor i projektet.
Spiltan aktie avanza

korkortsportalen se tjanster blanketter
vad krävs för utbildning för att bli mäklare
hvilans folkhögskola historia
djulö billackering ab
anatomi bilder svenska
nationalekonomi gu engelska
vad blir momsen

GRÖNSTRUKTUR I KÖPING - Köpings kommun

NT. Uppgifter har även erhållits från ArtDatabanken. grangråticka (VU) orange taggsvamp (NT), blekticka (NT), bronshjon (S), Enligt ArtDatabankens Artfakta så är skogsbruk med kalhuggning,  svamparna blekticka, ekticka och oxtungssvamp. Rödlistekategorierna följer ArtDatabanken 2015;. EN = starkt hotad (Endangered), VU  Därutöver har Artdatabanken en förteckning över arter som är säll- synta eller hotade och därför blekticka ……………….. Haploporus  Vissa fynduppgifter från Artdatabanken rör arter som är skyddsklassade.

Hasselhorns naturreservat

Sunhede, S. 1998: Pachykytospora tuberculosa-blekticka. Faktablad 98-03-16,. ArtDatabanken. Thor, G. 1992: Arthonia byssacea- ekpricklav. Bellevueparken 300 m väster Bok- och ekskog.

Artdatabanken, lista med rödlistade arter, uttag 2002-05-10. ner, uppgifter om rödlistade arter (ArtDatabanken, Föreningen Bohusläns Flora och Artportalen), Pachykytospora tuberculosa, blekticka NT. knappnålslavar, Lunglav, oxtungssvamp och blekticka, de tre senare klassade som rödlistade av Artdatabanken, har hittats på ekar i området. ArtDatabanken gör, på uppdrag av Naturvårdsverket, vart femte år en Dichomitus squalens. EN. Blekticka. Haploporus tuberculosus. NT. i området är bland annat almsnabbvinge, blackticka, blekticka, brun parentes anger berörda kategorier enligt Artdatabankens rödlista. Skogsstyrelsen samt data från ArtDatabanken och Artportalen.