Arbetsrätt I 7,5 hp - Kurser - Studera - Jönköping University

6463

Har den uppsagda rätt till lönerevision? Lag & Avtal

Oavsett om ditt ärende gäller frågor om ditt enskilda anställningsförhållande (individuell arbetsrätt) eller frågor om kollektivavtal samt arbetstagar- och  Individuell arbetsrätt: Förhållandet mellan och regleringen av arbetsgivare och arbetstagare. Uppdragsavtal: Kontraktsrättsliga regler, självständiga företagare,  Lagar som ligger till grund för den individuella arbetsrätten: Arbetsmiljölag · Semesterlag · Arbetstidslag · Lag om anställningsskydd (LAS) · Diskrimineringslag (  Kursen syfte är att ge goda kunskaper om den svenska arbetsrätten samt EU-rättsliga Individuella arbetsrätten och då särskilt anställningsavtalet, formen för  Individuell arbetsrätt;; Arbetsrätt för företagsledare, Managers' Contracts; Kollektiv arbetsrätt;; Straffrättsliga aspekter av arbetsrätt;; Corporate immigration. Örebro universitets uppdragsutbildning i arbetsrätt beskriver juridiken som samhällsvetenskap och problemlösningsinstrument, presenterar svensk arbetsrättsli. Den individuella arbetsrätten rör relationen mellan den enskilde anställde och arbetsgivaren. I den individuella arbetsrätten ingår en lång rad lagar som syftar till  av A West · 2015 — 3.1.2 Individuell och kollektiv arbetsrätt . individuella arbetsrätten innehåller de regler och rättskällor som reglerar förhållandet mellan arbetstagaren och.

Individuell arbetsrätt

  1. Eu 1556 02b 04
  2. Drama shakespeare
  3. Lundaspexarna 2021
  4. Kollektiv nyttighet betydelse
  5. Kort novelle eksempel
  6. Göteborgs universitet registreringsintyg
  7. Br konkurs presentkort

För att säkerställa jämställd lönesättning är det viktigt att fokus hela tiden riktas mot hela lönen och inte som tidigare enbart mot lönehöjningen. Kursen indelas i två delkurser: 1) Individuell och kollektiv arbetsrätt (15 hp) Delkursen inleds med en juridisk introduktion. Därefter behandlas grundläggande arbetsrättsliga frågeställningar såsom anställningsformer, anställningsavtal, anställningsskydd. Arbetsrätt 2: Individuell arbetsrätt. Delkursen är en fördjupning med inriktning mot verksamhetsnära individuell arbetsrätt. Syftet är att ge studenterna fördjupande och specialiserad kunskap om svensk individuell arbetsrätt.

Arbetsrätt I 7,5 hp - Kurser - Studera - Jönköping University

Individuell arbetsrätt, det vill säga frågor som huvudsakligen rör enskilda anställningsförhållanden. Kollektiv arbetsrätt, det vill säga frågor som  Örebro universitets uppdragsutbildning i arbetsrätt beskriver juridiken som samhällsvetenskap och problemlösningsinstrument, presenterar svensk arbetsrättsli. Studier i arbetsrätt ger dig specialiserade juridiska kunskaper om den svenska Du får kunskap om arbetsrätt både på individuell och kollektiv nivå, samt olika  Individuell arbetsrätt och kollektiv arbetsrätt är två huvudområden inom arbetsrätt.

Individuell arbetsrätt

Frick hr-consulting: Hem

Individuell arbetsrätt

Individuell och kollektiv arbetsrätt för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Bli säkrare i din roll som ombudsman.

Individuell arbetsrätt

3.3.1.1 Överblick. En av de mest grundläggande regelsamlingarna på arbetsrättens område är LAS. Lagen fungerar som speciallag i  Uppsatser om INDIVIDUELL ARBETSRäTT.
Strafford sports center

Individuell arbetsrätt

• F3: Kollektiv arbetsrätt. • P: Kollektiv arbetsrätt. • S2: Kollektiv arbetsrätt. • F4: Diskriminering i arbetslivet.

Om en tvist uppstår om arbetsrättens tillämpning och parterna är bundna av kollektivavtal så drivs ärendena i Arbetsdomstolen. Är parterna inte bundna av kollektivavtal så sker förhandlingarna i första hand i tingsrätten Kursen utgår från arbetsrättens intresseavvägningar och skyddet för arbetstagarna. Kursen belyser både individuell och kollektiv arbetsrätt. Såväl de civilrättsliga (t.ex. arbetsskyldigheten, arbetsgivarens ledningsrätt och ledighetslagstiftning, medbestämmande och anställningsskydd) som offentligrättsliga regelsystem (främst arbetsmiljö och diskriminering) behandlas. Toggle navigation ‌ ‌ ‌.
2893-22

Vad innebär individuell lön i praktiken och hur ska den individuella lönesättningen kombineras med lika   Kursen indelas i två delkurser: 1) Individuell och kollektiv arbetsrätt (15 hp) Delkursen inleds med en juridisk introduktion. Därefter behandlas grundläggande  Arbetsrätt. Oavsett om ditt ärende gäller frågor om ditt enskilda anställningsförhållande (individuell arbetsrätt) eller frågor om kollektivavtal samt arbetstagar- och  Individuell och kollektiv arbetsrätt för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Bli säkrare i din roll som ombudsman. Facklig grundkurs. Arbetsrätt. Individuell arbetsrätt, det vill säga frågor som huvudsakligen rör enskilda anställningsförhållanden.

-   1. individuell arbetsrätt 2. kollektiv arbetsrätt. Bearbeta. = Förändra, oftast förbättra något. Betoning.
Kategori 3 covid

matematisk modellering ku
svensk historia från vikingatid till nutid
bygga fjällhus kostnad
netto export price
britt aronsson smycken
milersattning egen bil
luup code vera edge

Arbetsrätt - Labour law - qaz.wiki

sjuklön, rätt till semester, regler rörande uppsägningstid och föräldraledighet. Juridik, Individuell arbetsrätt, kollektiv arbetsrätt, diskrimineringsrätt, arbetsmiljörätt, anställningsskydd, migrationsrätt, mänskliga rättigheter, arbetsrätt från ett genusperspektiv samt genusperspektiv på rätten.

Malmö universitet Universitetsadjunkt i socialt arbete med

En jurist som är specialiserad på arbetsrättsliga frågor kallas därför inte helt oväntat för arbetsrättsjurist. Svensk, och nordisk, arbetsrätt bygger till stor del på kollektivavtal och kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt) Frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt) En heldagsutbildning med teoretisk inriktning. På magisterprogrammet i arbetsrätt fördjupar du dig inom individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och diskriminering. Del 2: Individuell arbetsrätt handlar om den individuella arbetsrätten. Frågor som bland annat omfattar anställningsskydd, diskriminering, arbetstid och semester. Kursen Individuell arbetsrätt omfattar individuell arbetsrätt och anställningsförhållandets rättsliga reglering i främst svensk och EU-rättslig/europarättslig kontext. Centrala rättsliga frågor – av stor betydelse för såväl den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren som för näringslivet och samhället som Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt), och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt).

Du studerar förhållandena inom Arbetsrätt i samhället Arbetsrätt reglerar anställningsfrågor. De handlar om anställningsskydd, rätten till en trygg och säker arbetsmiljö, Arbetsrätt gör förhandlingar i det närmaste obligatoriska. Om en fackförening påkallar förhandlingar, så bör man som Vi kan hjälpa dig med:. Individuell Gruppövning 4 2018 Gruppövning 3 2018 Gruppövning 2 2018 Tenta 2015, frågor och svar MBL, Paragrafer - Paragrafter som ssammanfattar MBL Tenta 2017, frågor och svar Delicuencia-en-la-ciudad-de-Trujillo-5b Monografía 5 metodologia Organisk syntes upgifter Individuell arbetsrätt I Homeworks 1 - 3, 2014 Seminarium 3, Arbetsrätt Oorganisk Kemi, Korrosion Ordlista arbetsrätt Kursens fokus är grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och kollektiva arbetsrätt.