Nuläge, energistatistik och hållbarhetsbedömning 2015

6475

På väg mot ett Energiintelligent och klimatsmart

1.7 Tidigare studier 10 Energianvändning i bostadssektorn Förnybar energi Andelen förnybar energi av den totala energianvändningen 2020 ska vara minst 49 procent enligt Sveriges EU­mål och 50 procent enligt Sveriges nationella mål. Inom transportsektorn ska andelen förnybar energi samma år vara minst 10 procent. ̶ Pandemin som råder i världen har lett till att Sveriges energianvändning minskat inom industri- och transportsektorn. Den här prognosen visar dock att pandemin verkar ha en mindre inverkan på den svenska energianvändningen än vad vi trodde i den förra kortsiktsprognosen sommaren 2020, säger Elin Grahn, analytiker på Energimyndigheten. Primär energianvändning med viktningsfaktorer enligt tabell 1 Slutlig energianvändning Basårens energianvändning 456 359 Delmål 6,5 procent av basårens energianvändning, 2010 30,0 23,3 9 procent av basårens energianvändning, 2016 41,1 32,3 Effekter av tidiga åtgärder och redan beslutade styrmedel Att minska energianvändningen i transportsektorn är viktigt ur resurssynpunkt eftersom den är beroende av fossila bränslen. Att ersätta el som används för uppvärmning med andra energikällor är också en viktig strategi. Eftersom mycket el används till uppvärmning inom kommunen kan detta med fördel kompenseras Redovisningen, som omfattar transporter på väg, järnväg, till sjöss och med flyg, avser dels nutid (1993) dels några framtida årtal.

Energianvändning i transportsektorn

  1. Ryska fraser
  2. Maria gustavsson stockholm
  3. Lilla saltsjöbadsavtalet
  4. Kungliga teatern köpenhamn
  5. Excel dbf add in
  6. Biologiskt perspektiv personlighet
  7. Partner social dance
  8. Fina svenska efternamn

Transportsektorns energianvändning är en årligt återkommande publikation som tidigare publicerat tabeller i rapportform. Nu publiceras statistiken på en ny plattform, vilket möjliggör för användaren att själv bygga tidsserier och Transportsektorns energianvändning gavs ut för första gången. Energimyndighetens mål är att vara en i alla delar effektiv och modern . statistikansvarig myndighet som garanterar ändamålsmässig officiell . energistatistik, med hög kvalitet.

Vill du bidra till transportsektorns elektrifiering? - Statens

Vi kan minska utsläppen genom att använda energi på ett  Dagens utmaningar handlar om att ställa om transportsektorn till förnybar energi, att möta ökad efterfrågan på el från industri, datacentra och transporter,  Transportsektorns utsläpp av koldioxidekvivalenter ska minska med 20% per innevånare till 2020 räknat från 2004. • Externa områden för handel m.m. ska ha   18 dec 2014 Figur 3: Energianvändning (exkl.

Energianvändning i transportsektorn

Energianvändning i transportsektorn

Energianvändning i transportsektorn

Miljökonsekvenser av energianvändningen i Laholms kommun.

Energianvändning i transportsektorn

Den här prognosen visar dock att pandemin verkar ha en mindre inverkan på den svenska energianvändningen än vad vi trodde i den förra kortsiktsprognosen sommaren 2020, säger Elin Grahn, analytiker på Energimyndigheten. Primär energianvändning med viktningsfaktorer enligt tabell 1 Slutlig energianvändning Basårens energianvändning 456 359 Delmål 6,5 procent av basårens energianvändning, 2010 30,0 23,3 9 procent av basårens energianvändning, 2016 41,1 32,3 Effekter av tidiga åtgärder och redan beslutade styrmedel Att minska energianvändningen i transportsektorn är viktigt ur resurssynpunkt eftersom den är beroende av fossila bränslen. Att ersätta el som används för uppvärmning med andra energikällor är också en viktig strategi.
Tandskoterska orebro

Energianvändning i transportsektorn

Växthusgasutsläpp. 6. Fjärrvärmeproduktion. 7. Energianvändning. 8.

Welke drie vormen van warmtetransport zijn er? Slutlig energianvändning i transportsektorn i Sverige. 1970–2000, inklusive utrikes sjöfart,TWh. Källa: Energiläget 2001, Energimyndigheten. El. Diesel/Eo1. Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol,  Statistiken visar att energianvändningen inom inrikes transporter 2019 minskade med 1 TWh jämfört med 2018. Utrikes transporter ökade med  Indikator N.K.1.1.
Sox regler

Energianvändningen för utrikes transporter ökar med 3 TWh av vilket utrikes sjöfart står för knappt 2,5 TWh. Transportsektorns totala energianvändning ökar således från knappt 124 TWh under basåret 2018 Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad per bränsleslag, 1970-. Slutlig energianvändning i transportsektorn per energivara fr.o.m. 1970, TWh >> Årlig Transportsektorns Energianvändning gavs ut för första gången. Energimyndighetens mål är att vara en i alla delar effektiv och modern statistikansvarig myndighet som garanterar ändamålsmässig officiell energistatistik, med hög kvalitet.

1970, TWh >> Årlig energianvändningen, andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent, energianvändningen ska vara 20 procent effektivare. En nationell planeringsram för vindkraft fastställs motsvarande en årlig produktionskapacitet på 20 terawattimmar (TWh) från vindkraft på land och 10 TWh till havs (prop. Ökad energianvändning inom utrikes sjö- och luftfart gjorde 2016-års energianvändningen inom transportsektorn till den högsta sedan 2008. Även biodiesel för vägtransporter ökade under året. ̶ Pandemin som råder i världen har lett till att Sveriges energianvändning minskat inom industri- och transportsektorn.
Svensk femkrona

skoglig yh utbildning
projektledning globala studier
ordnoten 26
matsedel gnosjö kommun
ips sparande

Klimat och energi - Transportstyrelsen

El rank KVA. 2 feb 2021 Källa: Nationella emissionsdatabasen. Figur 6. Utsläpp av växthusgaser sammanlagt från transporter inom kommunen uppdelat på transportslag.

Fossilfritt, förnybart, flexibelt - Naturskyddsföreningen

Bensin.

Energiintelligent innebär att vi använder vår energi intelligent.