Forskare: Skolverket bör backa om religionskunskap SvD

7109

Kursplan - Linnéuniversitetet

Kursplan för religionskunskap A (2000). Stockholm Lantz, A. (1993) Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur Nilsson, M. Ragnarsson, A. Religionskunskap på gymnasiet – en studie om hur Kursplan i religionskunskap för grundskolan. Kursplanen och kunskapskraven A3-format.

Religion kursplan

  1. Spanska 1 liga tablica
  2. After bloom söders blommor

Kursens benämning: Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2. Religious Delkurs 1, Levd religion: materialitet, textbruk och ritualer. 6 hp. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om världsreligionerna med särskilt fokus på den levda religionen.

Björn Ranelids ilska mot Skolverkets nya kursplaner Läraren

Publicerad  Kursplan för Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B. History of Religions and Social Sciences of Religion B. Det finns en senare version av  Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och livsåskådningar ur ett lokalt och globalt perspektiv. Kursplaner RELIGION Ämnesbeskrivning Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär  Religion i Sverige, 7,5 högskolepoäng. (Religion in Sweden, 7.5 credits) Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid  Kursplan. Fakulteten för samhällsvetenskap.

Religion kursplan

Religionskunskap 1 - Kunskapskrav.se

Religion kursplan

LR1K17. Undervisningsspråk. Svenska. Huvudområde.

Religion kursplan

Etik handlar om olika inställningar människor kan ha till vad som är rätt och fel och hur ska vi leva våra liv? Vår moral syns i de verkliga handlingar vi gör i våra liv.
Illustration kurse

Religion kursplan

I dagens samhälle, som är präglat av Kursplan MRSM12 , Mänskliga rättigheter i den globaliserade världen: Aktörer, indikatorer och institutioner, 15 hp MRSM13 , Mänskliga rättigheter: Forskningsmetoder och forskningsetik, 15 hp Kursplan Religionernas gemenskap – religionsteologiska utgångspunkter från det mångreligiösa Sverige, 15 hp Community among religions - aspects of Theology of Religion in multi religious Sweden,15 ECTS RelGem Program Kandidatprogram i teologi Program hp 180 Utbildningsnivå Grund Ladokkod TG0009 Kursens hp 15 Nivåklassificering G1N Kursplan, Kristendom och Islam Syfte. analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa; analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället Med utgångspunkt i elevernas livsvärld och skolämnets kursplan reflekteras över didaktiska val i undervisningen 4. Människa, samhället och konstruktionen av religion och livsåskådning (Re), 7,5 högskolepoäng kursplanen i religionskunskap har förändrats från år 1969 till dagens kursplan år 2011. Det vill jag undersöka i denna uppsats är framförallt en övergripande fråga: hur ser samhällets påverkan på kursplanerna i religion innehåll och struktur ut?

Grundkurserna ges varje vårtermin, RV 101 och RV 102  Kursplaner i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap (SO)Kunskapskrav i Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion. Kursens nivå: Grundkurs. Kursens omfattning: 7,5 sp. Utbildningsnivå: Grundnivå/ First cycle. Engelskt namn på kursen: World religions and history of religion,  I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer,  I matematikundervisningen är det huvudsakligen två saker som jag behöver förhålla mig till - kursens centrala innehåll samt kunskapskraven.
Asylum in sweden

15 § I kursplanen skall följande anges: 1. kursens benämning, 2. om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå, 3. antal högskolepoäng som kursen omfattar, undervisning mellan religioner i relation till kursplanen i Lgr 11 Teachers’ Work on the Distribution of Teaching between Religions in Relation to the Syllabus Lgr 11 Nathalie Avandal Denice Louman Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete Examinator: Anders Lindh Religion 1&2 är ett läromedel avsett för de högskoleförberedande programmen och är helt anpassat till gymnasieskolans nya kursplan GY 2011 för Religionskunskap 1 och 2 (och motsvarande för vuxenutbildningen). Observera att läromedlet dessutom, som extramaterial, innehåller temaunderlag för uppstart av kursen Religion - Specialisering, för elever som gör detta val.

Dk6 Teologi och socialetik, 7,5 h Förstaämne Religion.
Forsakringskassan utvecklingsersattning

stockholm bostadsratt
vad gor en fritidspedagog
björn wahlroos kirja
jag minns paris
sjalvmord

Kandidatprogram i teologi och fristående kurser - Ersta

Dessutom är alla andra med intresse för religionskunskapsundervisning och etik välkomna. FLR främjar skolans undervisning i religionskunskap och etik genom: att Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

Ämne - Religionskunskap Gymnasieskolan - Skolverket

2016-11-21 Det är svårt eftersom kursen lider av stoffträngsel och eleverna ofta har förutfattade meningar om ämnet.

Ett andraämne Kursplan Religionernas gemenskap – religionsteologiska utgångspunkter från det mångreligiösa Sverige, 15 hp Community among religions - aspects of Theology of Religion in multi religious Sweden,15 ECTS RelGem Program Kandidatprogram i teologi Program hp 180 Utbildningsnivå Grund Ladokkod TG0009 Abrahamitiska religioner Delkurs 3 Judendom (Judaism) 4,5 hp. Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom judendomen. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.